Inhoudsopgave Belevingen

Inhoud
Fragmenten van mijn leven hier – Nederland
1. De eerste letter
2. Inleiding – Nieuwe cirkel
3. Mijn verleden
4. Die lieve Peter
5. Vandaag was je verjaardag
6. Was dit een droom?
7. Gemaskerd
8. Een dubbele droom
9. Psychische wreedheid of haat?
10. Toen ik een kind was
11. Toch ben ik groot geworden
12. Het regent
13. Waar is de zon?

En nog wat
14. De minnaar
15. Zoete, volle lippen
16. Ogen die niets zeggen
17. Wiegelied
18. Voor jou

Fragmenten van mijn leven daar – Griekenland
19. Jeugdverzen
20. Bij het oprapen van de aarde
21. Jaar nul
22. Naast de traan
23. Het geheim van het aarden graf
24. Zwarte druppel
25. Groen wordt het gras geboren
26. Het ogenblik dat voorbijging
27. Ik bezing je
28. Ontsnappend aan het ogenblik
29. Een naam in de zonnen geschreven
30. Als een vurige vlam
31. Ode
32. Ongeloof
33. Aan het strand

Advertentie