Theresia Vrana

Geboren op Samos in Griekenland.

theresiaOpleiding:
Afgestudeerd (1987) in Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) met als hoofdvak Klassieke Archeologie en bijvakken Oudgrieks, Byzantijns Griekse Letterkunde en Byzantinologie. Postdoctorale studie Museologie (1989) aan de UvA afgerond met als specialisatie het ontwikkelen van educatieve programma’s voor tentoonstellingen. Drie jaar Engelse Taal en Letterkunde aan de UvA gestudeerd.
Onderwijsdiploma behaald aan de Pedagogische Academie in Amsterdam (1983).
Diploma Multiculturele Media in het Onderwijs behaald aan Algemene Hogeschool Amsterdam, Faculteit Onderwijs en Opvoeding.

2003 t herese dag van talenWerkervaring:
Eén jaar opgravingen gedaan in Dion (Griekenland).
Meegewerkt aan de tentoonstelling “Hellas in Holland”, in het Archeologisch Museum Allard Pierson van de UvA. Dertig jaar ervaring in het lesgeven van het Nieuwgrieks aan volwassenen. Zevenentwintig jaar lerares Nieuwgrieks in het Basis- en Voortgezet Onderwijs in dienst van de Gemeente Amsterdam. Zes jaar gewerkt als educatieconsulent bij de onderwijsinspectie van de Gemeente Amsterdam. Vanaf 1987 coördinator en ontwikkelaar van methodes Nieuwgrieks bij het ABC (Advies- en Begeleidingscentrum voor het Onderwijs in Amsterdam). Methodes: ‘Ik leer Grieks’, een drie jarige cursus in boekvorm en op cd-rom (Zie de demo op www.polyxena.org).

Advertentie